KANALPLAST SKIVOR AV PLAST

Polykarbonatskiva.  Vilken slags material är det?

Polykarbonatskiva är en anmärkningsvärt isolerande material som tillverkas av hållbar extruderad polykarbonat plast.  Det har lång hållbarhet mot UV-slitage, väger lite, har hög optisk klarhet (ljusgenomsläpp på 74 – 85 % beroende på tjocklek), utmärkt brandskydd, 10 års garanti.

Vad är skillnaden mellan 4 mm, 6 mm, 10 mm och 16 mm?

Tjockleken har ett samband med styvheten. Ju tjockare platta, desto svårare är det att böja den. Polykarbonatskivor som är 4 – 6 mm tjocka är flexibla, medan 10 mm kan böjas lite och 16 mm är riktigt svåra att böja. Om du planerar att installera en polykarbonatplatta som är 4 mm tjock på en plan yta bör du känna till att tillverkaren rekommenderar att avståndet mellan balkarna inte bör överstiga 35 – 45 cm. För en 6 mm polykarbonatkanal – 50-60 cm, 10 mm – 70-80 cm, 16 mm – 90-100 cm.

MONTERING AV KANALPLAST

Kapning av polykarbonatkanaler

Vi kan skära av polykarbonatplattorna till de dimensioner du behöver, men om du inte är säker på måtten, eller vill skära av dem själv, kan polykarbonatkanelerna kapas med en fintandad cirkelsåg eller handsåg. Se till att plattan har bra stöd och inte kan vibrera. Stötta plattan nära sågen och skär i en grund vinkel med långsamma och stadiga rörelser.

Borrning

Det är möjligt att borra hål i polykarbonatplattorna med handborr eller en borrmaskin. Använd en låg hastighet vid användning av borrmaskin. Använd en betongborr och stötta plattan under hålpositionen för att undvika vibrationer. Borra alltid mellan skiljeväggarna och minst 30 mm från kanten av plattan.

Tätningsband

Diagrammet ovan visar en korrekt orientering av polykarbonatplattan vid användning, och placeringen av tätningsbanden. Ett tätningsband fästs på toppen av plattan för att förhindra att fukt, damm och insekter tränger in i den. Ett ventilationsband fästs på botten av plattan vilket gör att luft fritt kan flöda in och ut från plattan, vilket bidrar till att minimera kondens

genom att kompensera för luftfuktigheten i och utanför plattan (Förseglingstejp -PC Anti Isolation). Ventilationsbandet förhindrar också att damm och insekter tar sig in i plattan. Ventilationsbandet måste täckas med en “U”-profil som fästs på toppen av plattan med en smal remsa silikon för att skydda både bandet och den nedre delen av plattan från regnvatten. Även om luft kan ta sig igenom ventilationsbandet minskar inte isolationsegenskaperna. Att följa dessa instruktioner minskar också risken för kondens, vatteninträngning och algväxt inne i plattan. Dränering av kondenserad vattenånga görs genom att montera plattan med skiljeväggarna i riktning mot marken.

Polykarbonat platta

Fästning av polykarbonatplattor

Fäst inte plattorna för tätt, utan se till att lämna plats för temperaturskillnader.

POLYKARBONATPLATOR UTVIDGAR SIG VID VÄRME OCH KOMPRIMERAS VID KYLA.

Vikten av att ta hänsyn till plattornas termiska expansion kan inte betonas nog, eftersom den generellt är större än andra populära glasmaterial och påverkar både längd och bredd. Tillräcklig plats för termiska rörelser måste finnas för alla glasstänger, sidor och avslutningar. Montering utan tillräcklig plats för termiska rörelser kommer att resultera i termisk stress och en böjd platta. Tabellen ovan jämför den linjära termiska utvidgningen av plattorna med andra vanliga material. Som praxis är det nödvändigt att lämna 3,5 mm per meter längd och bredd för termisk expansion. Grafen under visar mängden termisk expansion som måste beräknas för bestämda plattlängder och -bredder.

Plattorna får inte fästas för tätt eftersom det kommer att förhindra termisk expansion och sammandragning och ha en negativ påverkan på monteringen.

Avlägsnande av film

Den UV-beskyddande ytan på polykarbonaten täcks med en märkt film vid tillverkningen. Vid montering bör cirka 50 mm av filmen avlägsnas för att tillåta införande i glassystemet och applicering av förseglingstejp. Se till att all film är helt avlägsnad så snart monteringen är färdig.

Montering av polykarbonat

Anpassning av polykarbonatplattorna bör vara det sista steget innan projektet slutförs. Strukturen bör vara färdig med alla komponenter i glassystemet på plats, och vid användning av träskyddsmedel måste det ha torkat.

  • Se till att den UV-beskyddande sidan av plattan (som är tydligt utmärkt) är vänd utåt.
  • Plattorna måste alltid monteras med skiljeväggarna vertikalt eller uppåt.
  • Tak bör alltid vara designade med en lutning på minst 5° så att regnvatten kan rinna av.
  • Dra inte åt skruvarna för mycket.

Vi rekommenderar också att du ser denna video.